פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .log, .json, .xml, .yaml, .pdf, .zip, .tar.gz

ביטול